Potřebuji


  • se poradit z důvodu výukových obtíží
  • se poradit z důvodu výchovných obtíží
  • se poradit z důvodu výrazného nadání dítěte
  • posoudit školní zralost
  • se poradit ohledně volby povolání
  • upravit podmínky přijímacích zkoušek
  • upravit podmínky maturitních zkoušek
  • se poradit z důvodu neznalosti nebo nedostatečné znalosti českého jazyka u mého dítěte

Chcete nás navštívit?

Kontaktujte nás nebo se on-line objednejte.