On-line žádanka


 
Položky označené * jsou povinné


Po úplném vyplnění formuláře vám na uvedený e-mail přijde potvrzení o přijetí.

Pokud Vám nepřijde automatická odpověď, prosím zkontrolujte si SPAM.

Jméno žáka *
Příjmení žáka *
Datum narození *
Ulice, číslo *
Město *
PSČ *

Název a adresa školy, kterou dítě/žák/student navštěvuje (MŠ, ZŠ, SŠ) - v případě vyšetření školní zralosti uveďte navíc ZŠ, na kterou půjde dítě k zápisu *

Třída *

Příjmení a jméno zákonného zástupce/zletilého žáka *

Email zákonného zástupce/zletilého žáka *

Telefon zákonného zástupce/zletilého žáka *

Důvod žádosti - stručně popište důvod žádosti *

Souhlasí­me s konzultací­ se školou a vyplněním školního dotazníku *Absolvovali jste v poslední době (1-2 roky) psychologické nebo speciálně pedagogické vyšetření, případně Vám byla poskytnuta poradenská péče jinde než v PPP Brno? *

Pokud máte závěrečné zprávy z vyšetření z jiných zařízení např. ze speciálně pedagogických center, logopedie, nebo i z lékařských vyšetření (např. neurologie, psychiatr apod.) v elektronické podobě (naskenované, vyfocené) můžete soubor přiložit zde:

Ochrana před roboty - Jaké je hlavní město ČR? *


Chcete nás navštívit?

Kontaktujte nás nebo se on-line objednejte.