Jaký je systém objednávání


        Jakou cestou je možné požádat o poradenskou službu?

 • pro objednání využijte náš online objednávkový formulář
 • telefonicky na čísle 541 422 822 - telefonický příjem objednávek klientů pro všechna pracoviště je možný ve středu od 8:00-12:00 hod
 • osobně na jednotlivých pracovištích


Nezletilé dítě objednává k návštěvě poradny zákonný zástupce. Zletilý žák (starší 18 let) se objednává sám. K objednání do poradny není potřeba doporučení lékaře nebo školy.


Jaké údaje potřebujeme pro objednání?

 • jaký je důvod žádosti o vyšetření (nebojte se popsat problém vlastními slovy – takový popis bývá často výstižnější než snaha o odborné pojmenování problému
 • základní údaje (jméno a příjmení, kontaktní adresu, datum narození, název školy, ročník, telefon, mail)
 • zda už bylo dítě v naší poradně vyšetřeno (ve kterém roce a na kterém pracovišti)
 • zda má za sebou nějaké jiné psychologické, speciálně pedagogické nebo další odborné vyšetření (mimo naši poradnu)

  V případě záležitostí vázaných na školní prostředí prosíme vyžádat od školy vyplnění a zaslání školního dotazníku (k nahlédnutí v sekci Dokumenty ke stažení).


  Jak se dozvím kdy a kam přijít?

  Termín a místo návštěvy vám budou sděleny mailem, telefonicky či písemně poštou nejdříve 4 týdny před Vaším plánovaným datem poskytnutí poradenské služby. Dbejte na včasné objednání, zejména v případě, kdy budete potřebovat písemné vyjádření do určitého data (např. v případě vyšetření školní zralosti je potřeba dokumenty zpravidla dodat do škol do 30 dnů od zápisu, u kontrolního vyšetření k přijímacím zkouškám pak do 28.2., u maturitní zkoušky do 30.11.).


  Co když termín nevyhovuje nebo už vyšetření nepotřebujeme?

  Pokud Vám nabídnutý termín ze závažných důvodů nevyhovuje nebo pokud důvody pro vyhledání poradenské služby pominou, co nejdříve nás o této skutečnosti informujte (telefonicky, e-mailem nebo osobně). V případě nevyhovujícího termínu dohodneme náhradní, v případě, že již nepotřebujete přijít, termín setkání zrušíme. Včasné oznámení pomůže co nejefektivnějšímu využití našich služeb a zkrátí čekací doby pro každého klienta, tedy i pro Vás.

Chcete nás navštívit?

Kontaktujte nás nebo se on-line objednejte.