Jaký je systém objednávání


        Jakou cestou je možné požádat o poradenskou službu?

 • písemně prostřednictvím objednávacího formuláře
 • telefonicky na čísle 541 422 822
 • osobně na jednotlivých pracovištích

  Nezletilé dítě objednává k návštěvě poradny zákonný zástupce. Zletilý žák (starší 18 let) se objednává sám. K objednání do poradny není potřeba doporučení lékaře nebo školy.


  Jaké údaje potřebujeme pro objednání?

 • jaký je důvod žádosti o vyšetření (nebojte se popsat problém vlastními slovy – takový popis bývá často výstižnější než snaha o odborné pojmenování problému
 • základní údaje (jméno a příjmení, kontaktní adresu, datum narození, název školy, ročník, telefon, mail)
 • zda už bylo dítě v naší poradně vyšetřeno (ve kterém roce a na kterém pracovišti)
 • zda má za sebou nějaké jiné psychologické, speciálně pedagogické nebo další odborné vyšetření (mimo naši poradnu)

  V případě záležitostí vázaných na školní prostředí prosíme vyžádat od školy vyplnění a zaslání školního dotazníku (k nahlédnutí v sekci Dokumenty ke stažení).


  Jak se dozvím kdy a kam přijít?

  Termín a místo návštěvy vám budou sděleny mailem, telefonicky či písemně poštou nejdříve 3 týdny před Vaším plánovaným datem poskytnutí poradenské služby. Naší snahou je poskytnout Vám co nejbližší termín, vzhledem k velkému množství žádostí však počítejte s čekací dobou na poradenskou službu v délce minimálně 2-3 měsíců (období letních prázdnin čekací doby prodlužuje). Proto dbejte na včasné objednání, zejména v případě, kdy budete potřebovat písemné vyjádření do určitého data (např. v případě vyšetření školní zralosti je potřeba dokumenty dodat do škol do 31.5., u kontrolního vyšetření k přijímacím zkouškám pak do 28.2., u maturitní zkoušky do 30.11.). K termínu vyšetření je třeba připočítat čas na vypracování písemných výstupů (maximálně 1 měsíc).


  Co když termín nevyhovuje nebo už vyšetření nepotřebujeme?

  Pokud Vám nabídnutý termín ze závažných důvodů nevyhovuje nebo pokud důvody pro vyhledání poradenské služby pominou, co nejdříve nás o této skutečnosti informujte (telefonicky, e-mailem nebo osobně). V případě nevyhovujícího termínu dohodneme náhradní, v případě, že již nepotřebujete přijít, termín setkání zrušíme. Včasné oznámení pomůže co nejefektivnějšímu využití našich služeb a zkrátí čekací doby pro každého klienta, tedy i pro Vás.

Chcete nás navštívit?

Kontaktujte nás nebo se on-line objednejte.