Jak probíhá vyšetření
Po příchodu do poradny procházíte nejdříve naší přijímací místností (a to nejen při první, ale i při opakované návštěvě). Při první návštěvě Vám sociální pracovnice založí spis, při opakované návštěvě zaznamená Vaši návštěvu do počítače. Teprve poté informuje příslušného psychologa či speciálního pedagoga o Vašem příchodu.


V případě nezletilého dítěte je nutný doprovod zákonného zástupce.


První návštěva v PPP se u dětí školou povinných zpravidla uskutečňuje u psychologa a speciálního pedagoga. Komplexní posouzení (psychologické a speciálně pedagogické vyšetření) může proběhnout v jeden den nebo ve dvou termínech. Jednotlivé vyšetření (u psychologa nebo speciálního pedagoga) trvá obvykle 2 – 2,5 hodiny. Při komplexním vyšetření (psychologickém i speciálně pedagogickém) bude délka návštěvy záležet na pracovním tempu dítěte, případně i na tom, co je účelem Vaší návštěvy. Komplexní vyšetření obvykle trvají mezi 4-5 hodinami vč. přestávky.


Při každé poradenské službě je nezbytné písemně na příslušném formuláři potvrdit Informovaný souhlas s poskytnutím poradenské služby a se zpracováním a uchováním osobních údajů. V úvodu setkání se snažíme společně upřesnit povahu zakázky. Pokud jste v poradně poprvé, budou nás dále zajímat údaje z anamnézy dítěte (např. raný vývoj, osobnost dítěte, jeho zájmy, zdravotní stav), školní kariéra, domácí příprava – všechny tyto informace nám pomáhají v základní orientaci v záležitosti, se kterou přicházíte. Po úvodním rozhovoru následuje vlastní vyšetření, obvykle bez přítomnosti rodičů, v případě komplexního vyšetření s přestávkou mezi psychologickou a speciálně pedagogickou částí. Pro tento případ je vhodné mít pro dítě svačinu. Na závěr jsou s rodiči probrány výsledky a doporučení vyplývající z poradenské služby a domlouvá se způsob předání případných písemných výstupů. Písemnou zprávu a doporučení preferujeme vyzvednout v poradně osobně na příslušném pracovišti s následným podpisem, že jste oběma dokumentům porozuměli a (ne)uplatňujete námitky, výjimečně lze zaslat poštou (nutné je přinést s sebou nadepsanou a ofrankovanou obálku se známkou).


Proč je dobré přijít do poradny včas?

Včasným příchodem poskytnete svému dítěti (ale i sobě) možnost se seznámit s novým prostředím. Přispějete tak k tomu, aby se u nás cítilo bezpečně a dobře spolupracovalo. Psychologové a speciální pedagogové si každé setkání pečlivě plánují. Podle povahy problému a věku dítěte také určují předpokládanou dobu vyšetření tak, aby proběhlo co nejefektivněji. Pozdní příchod pro Vás může znamenat nutnost návštěvy v náhradním termínu (na který budete možná opět i několik týdnů čekat).


Co si s sebou přinést do poradny?

  • Dokumenty, které se vztahují k aktuálně řešené problematice, např. zprávy z předchozích psychologických (či speciálně pedagogických) vyšetření (mimo ta uskutečněná v naší poradně), zprávy od odborných lékařů (např. neurologa, psychiatra, logopeda), školní dotazník vyplněný vyučujícími (pokud již nebyl zaslán, předán). Tyto dokumenty mohou přispět k vyjasnění příčin a povahy řešeného problému a urychlit cestu k nalezení řešení.
  • Vyplněný anamnestický arch, který Vám byl zaslán spolu s termínem setkání v příloze e-mailu. V případě, že se Vám vše nepodařilo včas vyplnit a odeslat k nám do poradny (nejpozději den před vyšetřením), společně ho vyplníme v rámci prvního setkání. Budeme se ptát na informace o dosavadním vývoji dítěte (např. údaje o tom, kolik dítě vážilo a měřilo, kdy začalo mluvit, lézt, chodit, jaká onemocnění prodělalo).
  • Svačinku a pití pro dítě (a nejlépe i pro sebe…), knížku, časopis, oblíbenou hračku nebo hru. Část doby strávené v poradně bude dítě trávit samo v čekárně (obvykle v době úvodního či závěrečného rozhovoru odborného pracovníka se zákonným zástupcem). V případě předškolních nebo i úzkostnějších dětí doporučujeme zvážit přítomnost další doprovázející osoby, která dítě zabaví, když s vámi odborný pracovník povede individuální rozhovor. Nejdéle si však přece jen v čekárně „posedí“ rodič (a s ním příp. i sourozenec dítěte) – myslete tedy i na sebe, protože s časopisem, knihou nebo jinou zábavou Vám čas uběhne mnohem rychleji a příjemněji.

Chcete nás navštívit?

Kontaktujte nás nebo se on-line objednejte.