Praxe a stáže v PPP Brno


PPP Brno realizuje stáže a praxe studentů, kteří se připravují pro obory, které jsou v pedagogicko-psychologické poradně uplatnitelné. Zejména se jedná o studijní zaměření psycholog (poradenský) a speciální pedagog (pro specifické poruchy učení a chování).

Pro umožnění praxe či stáže v naší organizaci jsou vytvořena pravidla, v jejichž rámci probíhají.

Konkrétně se jedná o:

  • Smlouvu PPP Brno s vysílající organizací (školou, univerzitou)
  • Písemné vymezení podmínek, za kterých má stáž/praxe probíhat
  • Počet dnů stáže/praxe – max. 5 pracovních dnů
  • Je vymezena náplň a výstup stáže/praxe
  • Je zajištěno financování (úhrada za proběhlou stáž/praxi)
  • Studenti psychologie FSS a FF MU se na praxe hlásí výhradně přes kontaktní osobu v rámci své fakulty

Pro každý školní rok/semestr má PPP stanoven limit počtu studentů.

Kontaktní osoba: Mgr. Michaela Gregorová, praxe@pppbrno.cz


Vytvořeno: 10. 02. 2022

Chcete nás navštívit?

Kontaktujte nás nebo se on-line objednejte.