Úřední deska

Pedagogicko-psychologická poradna Brno je zřízena jako příspěvková organizace Jihomoravského kraje zřizovací listinou ze dne 13. 9. 2001 s názvem: Pedagogicko–psychologická poradna Brno, Hybešova 15. Dne 1.8. 2009 byla sloučena s organizací Pedagogicko–psychologická poradna Brno, Zachova 1 a k uvedenému datu byl změněn název organizace na Pedagogicko-psychologická poradna Brno. Pod tímto názvem je zařazena do sítě škol a školských zařízení. Od 1.8.2012 je organizace plátcem DPH a má přiděleno DIČ: CZ70843155.
1.7. 2015 došlo ke změně názvu organizace - Pedagogicko-psychologická poradna Brno, příspěvková organizace, na základě zřizovací listiny čj.20/62 ze dne 30.4.2015.
§ IZO organizace: 600 034 283; IČO: 70843155, DIČ: CZ70843155; Web: pppbrno.cz

§ Email: poradna@pppbrno.cz; Datová schránka: nrk5vhw; GDPR: pověřenec.oou@i3c.cz

Působnost PPP Brno zahrnuje okresy Brno-město a Brno-venkov, svoji činnost provádí na pěti pracovištích v Brně:

Hybešova 15
Zachova 1
Kohoutova 4
Sládkova 45
Lomená 44.

Ředitelem je od 15. září 2003 jmenován Mgr. Libor Mikulášek. 

Partneři

Chcete nás navštívit?

Kontaktujte nás nebo se on-line objednejte.