On-line objednávka » Diagnostika matematických schopností a dovedností, varianta pro školská poradenská zařízení

Informace o kurzu

Akreditace MŠMT č.j.: 32021/2020-2-806 Cílovou skupinu tvoří pedagogičtí pracovníci školských poradenských zařízení (speciální pedagogové, psychologové). Obsahem semináře je seznámení a zaškolení se standardizovaným diagnostickým nástrojem „Diagnostika matematických schopností a dovedností, varianta pro pedagogy škol a školní poradenská pracoviště“. Účastníci budou seznámeni s jednotlivými subtesty zaměřenými na posouzení úrovně matematických schopností a dovedností v oblasti numerace, základních číselných operací, aplikaci číselných operací. Budou zacvičeni v administraci a vyhodnocení jednotlivých subtestů, v interpretaci výsledků. Bude nastíněna možnost intervence, podpůrných opatření na podkladě zjištěných dat. Cílem je vyškolit pedagogické pracovníky (speciální pedagogy, psychology) školských poradenských zařízení v administraci a interpretaci výsledků vyšetření standardizovaným nástrojem „Diagnostika matematických schopností a dovedností, varianta pro školská poradenská zařízení“. Diagnostická baterie je určena pro žáky 1.- 4. ročníků ZŠ. Diagnostický nástroj byl standardizován v letech 2012-15 v PPP Brno v rámci projektu „Diagnosticko-intervenční nástroje jako prevence školní neúspěšnosti a podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ ve dvou variantách, jedna z nich je určena přímo pro pedagogické pracovníky školských poradenských zařízení. Hodinová dotace semináře je 6 vyučovacích hodin. Forma vzdělávacího programu je prezenční, semináře s názornými ukázkami. Program bude realizován v prostorách PPP Brno nebo v pronajatých prostorách. Kalkulace: Při pořádání v Pedagogicko-psychologické poradně Poplatek na 1 účastníka 1047,- Při pořádání v pronajatých prostorách mimo PPP Brno Poplatek na 1 účastníka 1180,- Platba: je možná pouze fakturou (nelze platit v hotovosti). Faktura přijde po zahájení kurzu e-mailem na elektronickou adresu, kterou jste v přihlášce uvedli pro zaslání faktury. Do přihlášky uveďte přesnou adresu plátce. Pokud je plátcem zaměstnavatel, uveďte krom přesného znění fakturační adresy i IČ. Pokud jste samoplátce, IČ neuvádíte, do kolonky fakturační adresa uvedete adresu svého bydliště. Po obdržení faktury proveďte platbu převodem z účtu.

Zvolte termín kurzu


«
Listopad 2021
» Aktuální měsíc
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
1
V tento den neprobíhá žádný kurz.
2
V tento den neprobíhá žádný kurz.
3
V tento den neprobíhá žádný kurz.
4
V tento den neprobíhá žádný kurz.
5
V tento den neprobíhá žádný kurz.
6
V tento den neprobíhá žádný kurz.
7
V tento den neprobíhá žádný kurz.
8
V tento den neprobíhá žádný kurz.
9
V tento den neprobíhá žádný kurz.
10
V tento den neprobíhá žádný kurz.
11
V tento den neprobíhá žádný kurz.
12
V tento den neprobíhá žádný kurz.
13
V tento den neprobíhá žádný kurz.
14
V tento den neprobíhá žádný kurz.
15
V tento den neprobíhá žádný kurz.
16
V tento den neprobíhá žádný kurz.
17
V tento den neprobíhá žádný kurz.
18
V tento den neprobíhá žádný kurz.
19
V tento den neprobíhá žádný kurz.
20
V tento den neprobíhá žádný kurz.
21
V tento den neprobíhá žádný kurz.
22
V tento den neprobíhá žádný kurz.
23
V tento den neprobíhá žádný kurz.
24
V tento den neprobíhá žádný kurz.
25
V tento den neprobíhá žádný kurz.
26
V tento den neprobíhá žádný kurz.
27
V tento den neprobíhá žádný kurz.
28
V tento den neprobíhá žádný kurz.
29
V tento den neprobíhá žádný kurz.
30
V tento den neprobíhá žádný kurz.

Kontaktní informace


 
Položky označené * jsou povinné

Titul *
Jméno *
Příjmení *
Datum narození *
E-mail *
Telefon *

Kontaktní adresa *

PSČ *

E-mail pro zaslání faktury *

Plátce

Fakturační adresa *

PSČDIČ

Plátci DPH

Poznámka *

Chcete nás navštívit?

Kontaktujte nás nebo se on-line objednejte.