On-line objednávka » Intervence a stimulace matematických schopností a dovedností u žáků nejen s SPU, vytváření podpůrných opatření v matematice

Informace o kurzu

Akreditace MŠMT č.j.: 32021/2020-2-806 Cílovou skupinu tvoří pedagogičtí pracovníci ZŠ (učitelé I. stupně), pedagogičtí pracovníci školních poradenských pracovišť (školní speciální pedagogové, psychologové), logopedové. Seminář seznamuje s nejčastějšími potížemi v matematice a zabývá se možnými způsoby podpory e rozvoje matematických schopností a dovedností. Cílem programu je blíže seznámit pedagogy s problematikou potíží dětí s pozvolnějším vyzráváním matematických schopností a dovedností, se specifickou poruchou učení – dyskalkulií. Blíže pochopit potíže dítěte a naučit ho potíže překonávat. Zároveň nabízí i pohled na specifické poruchy učení a jejich vliv na matematické dovednosti a výkony. Záměrem je připravit učitele a speciální pedagogy na práci s dětmi s potížemi v matematice a to jak formou individuální reedukace, tak i skupinové práce. Zabývá se možnostmi vhodných podpůrných opatření. Hodinová dotace semináře je 12 vyučovacích hodin, rozdělených do dvou nebo tří odpolední, popř. jeden celý den a odpoledne. Forma vzdělávacího programu je prezenční, semináře s názornými ukázkami. Program bude realizován v prostorách PPP Brno nebo v pronajatých prostorách. Kalkulace: Při pořádání v Pedagogicko-psychologické poradně Brno Poplatek na 1 účastníka 1552,- Při pořádání v pronajatých prostorách mimo PPP Brno Poplatek na 1 účastníka 1686,- Platba: je možná pouze fakturou (nelze platit v hotovosti). Faktura přijde po zahájení kurzu e-mailem na elektronickou adresu, kterou jste v přihlášce uvedli pro zaslání faktury. Do přihlášky uveďte přesnou adresu plátce. Pokud je plátcem zaměstnavatel, uveďte krom přesného znění fakturační adresy i IČ. Pokud jste samoplátce, IČ neuvádíte, do kolonky fakturační adresa uvedete adresu svého bydliště. Po obdržení faktury proveďte platbu převodem z účtu.


Zvolte termín kurzu


«
Červenec 2024
» Aktuální měsíc
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
1
V tento den neprobíhá žádný kurz.
2
V tento den neprobíhá žádný kurz.
3
V tento den neprobíhá žádný kurz.
4
V tento den neprobíhá žádný kurz.
5
V tento den neprobíhá žádný kurz.
6
V tento den neprobíhá žádný kurz.
7
V tento den neprobíhá žádný kurz.
8
V tento den neprobíhá žádný kurz.
9
V tento den neprobíhá žádný kurz.
10
V tento den neprobíhá žádný kurz.
11
V tento den neprobíhá žádný kurz.
12
V tento den neprobíhá žádný kurz.
13
V tento den neprobíhá žádný kurz.
14
V tento den neprobíhá žádný kurz.
15
V tento den neprobíhá žádný kurz.
16
V tento den neprobíhá žádný kurz.
17
V tento den neprobíhá žádný kurz.
18
V tento den neprobíhá žádný kurz.
19
V tento den neprobíhá žádný kurz.
20
V tento den neprobíhá žádný kurz.
21
V tento den neprobíhá žádný kurz.
22
V tento den neprobíhá žádný kurz.
23
V tento den neprobíhá žádný kurz.
24
V tento den neprobíhá žádný kurz.
25
V tento den neprobíhá žádný kurz.
26
V tento den neprobíhá žádný kurz.
27
V tento den neprobíhá žádný kurz.
28
V tento den neprobíhá žádný kurz.
29
V tento den neprobíhá žádný kurz.
30
V tento den neprobíhá žádný kurz.
31
V tento den neprobíhá žádný kurz.

Chcete nás navštívit?

Kontaktujte nás nebo se on-line objednejte.