On-line objednávka » Intervence a stimulace schopností potřebných pro čtení a psaní u žáků nejen s SPU, vytváření podpůrných opatření v českém jazyce na 1. stupni ZŠ

Informace o kurzu

Akreditace MŠMT č.j.: 32021/2020-2-806

Cílovou skupinu tvoří pedagogičtí pracovníci ZŠ (učitelé I. stupně), pedagogičtí pracovníci školních poradenských pracovišť (školní speciální pedagogové, psychologové), logopedové.
Seminář seznamuje s nejčastějšími potížemi v nabývání dovedností číst a psát. Zabývá se možnými způsoby podpory rozvoje čtení a psaní včetně rozvoje předpokladů pro tyto školní dovednosti.

Cílem programu je poskytnout pedagogům širší pohled na potíže ve čtení a ve psaní i na specifické poruchy učení. Zabývá se možnostmi rozvoje schopností potřebných pro čtení a psaní v posloupnosti od jednodušších činností po obtížnější v závislosti na přirozených vývojových fázích dané oblasti jako nedílnou součástí reedukace specifických poruch učení. Navazuje podpora a rozvíjení čtenářských dovedností a psaní. Připravuje učitele a speciální pedagogy na skupinovou i individuální práci s dětmi s potížemi ve čtení a ve psaní.
Shrnuje možnosti vhodných podpůrných opatření.

Hodinová dotace semináře je 12 vyučovacích hodin, rozdělených do dvou nebo tří odpolední.
Forma vzdělávacího programu je prezenční, semináře s názornými ukázkami.
Program bude realizován v prostorách PPP Brno nebo v pronajatých prostorách.

Kalkulace:

Při pořádání v Pedagogicko-psychologické poradně Brno.
Poplatek na 1 účastníka 1552,-

Při pořádání v pronajatých prostorách mimo PPP Brno
Poplatek na 1 účastníka 1686,-

Platba: je možná pouze fakturou (nelze platit v hotovosti). Faktura přijde po zahájení kurzu e-mailem na elektronickou adresu, kterou jste v přihlášce uvedli pro zaslání faktury. Do přihlášky uveďte přesnou adresu plátce. Pokud je plátcem zaměstnavatel, uveďte krom přesného znění fakturační adresy i IČ. Pokud jste samoplátce, IČ neuvádíte, do kolonky fakturační adresa uvedete adresu svého bydliště.
Po obdržení faktury proveďte platbu převodem z účtu.


Zvolte termín kurzu


«
Červenec 2024
» Aktuální měsíc
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
1
V tento den neprobíhá žádný kurz.
2
V tento den neprobíhá žádný kurz.
3
V tento den neprobíhá žádný kurz.
4
V tento den neprobíhá žádný kurz.
5
V tento den neprobíhá žádný kurz.
6
V tento den neprobíhá žádný kurz.
7
V tento den neprobíhá žádný kurz.
8
V tento den neprobíhá žádný kurz.
9
V tento den neprobíhá žádný kurz.
10
V tento den neprobíhá žádný kurz.
11
V tento den neprobíhá žádný kurz.
12
V tento den neprobíhá žádný kurz.
13
V tento den neprobíhá žádný kurz.
14
V tento den neprobíhá žádný kurz.
15
V tento den neprobíhá žádný kurz.
16
V tento den neprobíhá žádný kurz.
17
V tento den neprobíhá žádný kurz.
18
V tento den neprobíhá žádný kurz.
19
V tento den neprobíhá žádný kurz.
20
V tento den neprobíhá žádný kurz.
21
V tento den neprobíhá žádný kurz.
22
V tento den neprobíhá žádný kurz.
23
V tento den neprobíhá žádný kurz.
24
V tento den neprobíhá žádný kurz.
25
V tento den neprobíhá žádný kurz.
26
V tento den neprobíhá žádný kurz.
27
V tento den neprobíhá žádný kurz.
28
V tento den neprobíhá žádný kurz.
29
V tento den neprobíhá žádný kurz.
30
V tento den neprobíhá žádný kurz.
31
V tento den neprobíhá žádný kurz.

Chcete nás navštívit?

Kontaktujte nás nebo se on-line objednejte.