On-line objednávka » Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní, varianta pro pedagogy škola a školní poradenská pracoviště

Informace o kurzu

Akreditace MŠMT č.j.: 32021/2020-2-806


Cílovou skupinu tvoří pedagogičtí pracovníci ZŠ (učitelé I. stupně), pedagogičtí pracovníci školních poradenských pracovišť (školní speciální pedagogové, psychologové), logopedové.


Obsahem semináře je seznámení a zácvik ke standardizovanému diagnostickému nástroji „Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní, varianta pro pedagogy škol a školní poradenská pracoviště“.
Účastníci budou seznámeni s jednotlivými subtesty zaměřenými na posouzení úrovně čtenářských dovedností, písemného projevu, fonologického uvědomování, zrakové diferenciace, prostorové orientace. Budou zacvičeni v administraci jednotlivých subtestů, v interpretaci výsledků. Bude nastíněna možnost intervence, podpůrných opatření na podkladě zjištěných dat.


Cílem je vyškolit pedagogy škol a pracovníky školních poradenských pracovišť v administraci a interpretaci výsledků vyšetření standardizovaným nástrojem „Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní, varianta pro pedagogy škol a školní poradenská pracoviště“. Diagnostická baterie je zaměřena na sledování úrovně schopností potřebných pro čtení a psaní i na samotnou dovednost číst a psát. Je určena pro žáky 1.- 4. ročníků ZŠ. Diagnostický nástroj byl standardizován v letech 2012-15 v PPP Brno v rámci projektu „Diagnosticko-intervenční nástroje jako prevence školní neúspěšnosti a podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami“ ve dvou variantách, jedna z nich je určena přímo pro pedagogy škol a pracovníky ŠPP.

Forma vzdělávacího programu je prezenční, semináře s názornými ukázkami.
Hodinová dotace semináře je 6 vyučovacích hodin
Program bude realizován v prostorách PPP Brno nebo v pronajatých prostorách

Kalkulace:

Při pořádání v Pedagogicko-psychologické poradně Brno.
Poplatek na 1 účastníka 1047,-

Při pořádání v pronajatých prostorách v jiné lokalitě než je PPP Brno
Poplatek na 1 účastníka 1180,-

Platba: je možná pouze fakturou (nelze platit v hotovosti). Faktura přijde po zahájení kurzu e-mailem na elektronickou adresu, kterou jste v přihlášce uvedli pro zaslání faktury. Do přihlášky uveďte přesnou adresu plátce. Pokud je plátcem zaměstnavatel, uveďte krom přesného znění fakturační adresy i IČ. Pokud jste samoplátce, IČ neuvádíte, do kolonky fakturační adresa uvedete adresu svého bydliště.
Po obdržení faktury proveďte platbu převodem z účtu.


Zvolte termín kurzu


«
Červenec 2024
» Aktuální měsíc
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
1
V tento den neprobíhá žádný kurz.
2
V tento den neprobíhá žádný kurz.
3
V tento den neprobíhá žádný kurz.
4
V tento den neprobíhá žádný kurz.
5
V tento den neprobíhá žádný kurz.
6
V tento den neprobíhá žádný kurz.
7
V tento den neprobíhá žádný kurz.
8
V tento den neprobíhá žádný kurz.
9
V tento den neprobíhá žádný kurz.
10
V tento den neprobíhá žádný kurz.
11
V tento den neprobíhá žádný kurz.
12
V tento den neprobíhá žádný kurz.
13
V tento den neprobíhá žádný kurz.
14
V tento den neprobíhá žádný kurz.
15
V tento den neprobíhá žádný kurz.
16
V tento den neprobíhá žádný kurz.
17
V tento den neprobíhá žádný kurz.
18
V tento den neprobíhá žádný kurz.
19
V tento den neprobíhá žádný kurz.
20
V tento den neprobíhá žádný kurz.
21
V tento den neprobíhá žádný kurz.
22
V tento den neprobíhá žádný kurz.
23
V tento den neprobíhá žádný kurz.
24
V tento den neprobíhá žádný kurz.
25
V tento den neprobíhá žádný kurz.
26
V tento den neprobíhá žádný kurz.
27
V tento den neprobíhá žádný kurz.
28
V tento den neprobíhá žádný kurz.
29
V tento den neprobíhá žádný kurz.
30
V tento den neprobíhá žádný kurz.
31
V tento den neprobíhá žádný kurz.

Chcete nás navštívit?

Kontaktujte nás nebo se on-line objednejte.