On-line objednávka » Edukativně stimulační skupiny pro děti předškolního věku

Informace o kurzu

Akreditace MŠMT č.j.: 32021/2020-2-806


Cílovou skupinu tvoří učitelé MŠ, učitelé přípravných tříd, učitelé I. stupně ZŠ, pedagogičtí pracovníci školních poradenských pracovišť, pedagogičtí pracovníci školských poradenských zařízení (speciální pedagogové, psychologové), logopedové.


Program akceptuje obecné principy Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s ohledem na specifika dětí tohoto věku a při respektování tzv. individuálního přístupu. Vychází z individuálních vzdělávacích potřeb dítěte předškolního věku, zaměřuje se na vytváření základních kompetencí důležitých pro pokračování ve vzdělávání.


Cílem je seznámit pedagogy s problematikou přípravy dětí na školní docházku, s podporou rozvoje čtenářské a matematické pregramotnosti formou skupinové práce za spoluúčasti rodiny. Důraz je kladen na rozvoj jednotlivých schopností dítěte potřebných pro úspěšné zvládnutí čtení, psaní a počítání, rozvoj myšlení, řeči, soustředění, ovládání emočních a volních procesů, sociální zrání. Kurz by měl učitele vybavit takovou úrovní dovedností a znalostí, aby byli schopni kvalifikovaně pracovat s dětmi, které mají problémy v komunikaci, opožděný vývoj řeči, artikulační neobratnost, nerozvinutou motoriku, zejména grafomotoriku, narušené nebo nerozvinuté zrakové, sluchové vnímání, problémy s orientací v prostoru, čase, oslabené základní matematické představy, poruchy soustředění a pozornosti, úzkostné ladění.


Forma vzdělávacího programu je prezenční, semináře s názornými ukázkami. Hodinová dotace semináře je 23 vyučovacích hodin, rozdělených do tří výukových dnů nebo do několika odpolední, popř. kombinace výukového dne a odpolední. Plánové místo konání: Pedagogicko-psychologická poradna Brno.

Poplatek na 1 účastníka 4690,-

Platba: je možná pouze fakturou (nelze platit v hotovosti). Faktura přijde po zahájení kurzu e-mailem na elektronickou adresu, kterou jste v přihlášce uvedli pro zaslání faktury. Do přihlášky uveďte přesnou adresu plátce. Pokud je plátcem zaměstnavatel, uveďte krom přesného znění fakturační adresy i IČ. Pokud jste samoplátce, IČ neuvádíte, do kolonky fakturační adresa uvedete adresu svého bydliště.

Po obdržení faktury proveďte platbu převodem z účtu.

V případě doplňujících informací a přihlášek o kurzu pište na email kurzy@pppbrno.cz

Ohledně faktur pište na hana.souckova@pppbrno.cz 

 

 


Zvolte termín kurzu


«
Červenec 2024
» Aktuální měsíc
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
1
V tento den neprobíhá žádný kurz.
2
V tento den neprobíhá žádný kurz.
3
V tento den neprobíhá žádný kurz.
4
V tento den neprobíhá žádný kurz.
5
V tento den neprobíhá žádný kurz.
6
V tento den neprobíhá žádný kurz.
7
V tento den neprobíhá žádný kurz.
8
V tento den neprobíhá žádný kurz.
9
V tento den neprobíhá žádný kurz.
10
V tento den neprobíhá žádný kurz.
11
V tento den neprobíhá žádný kurz.
12
V tento den neprobíhá žádný kurz.
13
V tento den neprobíhá žádný kurz.
14
V tento den neprobíhá žádný kurz.
15
V tento den neprobíhá žádný kurz.
16
V tento den neprobíhá žádný kurz.
17
V tento den neprobíhá žádný kurz.
18
V tento den neprobíhá žádný kurz.
19
V tento den neprobíhá žádný kurz.
20
V tento den neprobíhá žádný kurz.
21
V tento den neprobíhá žádný kurz.
22
V tento den neprobíhá žádný kurz.
23
V tento den neprobíhá žádný kurz.
24
V tento den neprobíhá žádný kurz.
25
V tento den neprobíhá žádný kurz.
26
V tento den neprobíhá žádný kurz.
27
V tento den neprobíhá žádný kurz.
28
V tento den neprobíhá žádný kurz.
29
V tento den neprobíhá žádný kurz.
30
V tento den neprobíhá žádný kurz.
31
V tento den neprobíhá žádný kurz.

Chcete nás navštívit?

Kontaktujte nás nebo se on-line objednejte.