On-line objednávka » Diagnostika dítěte předškolního věku

Informace o kurzu

Akreditace MŠMT č.j.: 32021/2020-2-806


Cílovou skupinu tvoří učitelé MŠ, učitelé přípravných tříd, učitelé I. stupně ZŠ, pedagogičtí pracovníci školních poradenských pracovišť, pedagogičtí pracovníci školských poradenských zařízení (speciální pedagogové, psychologové), logopedové.

Obsah kurzu poskytne pedagogům základní východiska pro posouzení aktuálních schopností a dovedností dítěte ve všech potřebných oblastech, poskytne informace o vývoji a principu stimulace funkcí u dítěte ve věku od 3 do 7 let.

Cílem programu je blíže seznámit pedagogy s jednotlivými fázemi vývoje předškolního dítěte, s diagnostikou dílčích funkcí, jako východiskem pro maximální podporu individuálních rozvojových možností dítěte.

Předkládaná diagnostika chápe posouzení vývojové úrovně dítěte v jednotlivých oblastech jako výchozí podklad podpory a výchozí bod stimulace oslabených funkcí, zejména ve vztahu k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Forma vzdělávacího programu je prezenční, semináře s názornými ukázkami.
Hodinová dotace semináře je 8 vyučovacích hodin, celých 8 hodin vedou 2 lektoři.
Plánové místo konání: Pedagogicko-psychologická poradna Brno.

Poplatek na 1 účastníka 1576,-

Platba: je možná pouze fakturou (nelze platit v hotovosti). Faktura přijde po zahájení kurzu e-mailem na elektronickou adresu, kterou jste v přihlášce uvedli pro zaslání faktury. Do přihlášky uveďte přesnou adresu plátce. Pokud je plátcem zaměstnavatel, uveďte krom přesného znění fakturační adresy i IČ. Pokud jste samoplátce, IČ neuvádíte, do kolonky fakturační adresa uvedete adresu svého bydliště. Po obdržení faktury proveďte platbu převodem z účtu.


Zvolte termín kurzu


«
Červenec 2024
» Aktuální měsíc
Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
1
V tento den neprobíhá žádný kurz.
2
V tento den neprobíhá žádný kurz.
3
V tento den neprobíhá žádný kurz.
4
V tento den neprobíhá žádný kurz.
5
V tento den neprobíhá žádný kurz.
6
V tento den neprobíhá žádný kurz.
7
V tento den neprobíhá žádný kurz.
8
V tento den neprobíhá žádný kurz.
9
V tento den neprobíhá žádný kurz.
10
V tento den neprobíhá žádný kurz.
11
V tento den neprobíhá žádný kurz.
12
V tento den neprobíhá žádný kurz.
13
V tento den neprobíhá žádný kurz.
14
V tento den neprobíhá žádný kurz.
15
V tento den neprobíhá žádný kurz.
16
V tento den neprobíhá žádný kurz.
17
V tento den neprobíhá žádný kurz.
18
V tento den neprobíhá žádný kurz.
19
V tento den neprobíhá žádný kurz.
20
V tento den neprobíhá žádný kurz.
21
V tento den neprobíhá žádný kurz.
22
V tento den neprobíhá žádný kurz.
23
V tento den neprobíhá žádný kurz.
24
V tento den neprobíhá žádný kurz.
25
V tento den neprobíhá žádný kurz.
26
V tento den neprobíhá žádný kurz.
27
V tento den neprobíhá žádný kurz.
28
V tento den neprobíhá žádný kurz.
29
V tento den neprobíhá žádný kurz.
30
V tento den neprobíhá žádný kurz.
31
V tento den neprobíhá žádný kurz.

Chcete nás navštívit?

Kontaktujte nás nebo se on-line objednejte.